Tỉ Giá

  MÃ NT MUA VÀO BÁN RA
  AUD 17,00 18,00
  EUR 27,00 28,00
  GBP 31,00 33,00
  HKD 2,00 3,00
  SGD 16,00 17,00
  USD 22,00 23,00

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

Sản phẩm      Đổi Điện DC - AC

Máy Kích Điện 2000VA

Điện áp vào:  24DC - 36DC - 48DC

Điện áp ra  : 110V AC - 220V AC

Chi tiết Đặt hàng

Máy Kích Điện 1500VA

Điện áp vào:  24DC - 36DC - 48DC

Điện áp ra  : 110V AC - 220V AC

Chi tiết Đặt hàng

Máy Kích Điện 1000VA

Điện áp vào:  12DC - 24DC - 36DC - 48DC

Điện áp ra  : 110V AC - 220V AC

Chi tiết Đặt hàng

Máy Kích Điện 500VA

Điện áp vào:  12DC - 24DC - 36DC - 48DC

Điện áp ra  : 110V AC - 220V AC

Chi tiết Đặt hàng