Tỉ Giá

  MÃ NT MUA VÀO BÁN RA
  AUD 15.621,16 15.982,69
  EUR 25.605,29 26.453,66
  GBP 29.508,38 29.980,90
  HKD 2.916,67 2.981,21
  SGD 16.797,16 17.100,31
  USD 23.145,00 23.265,00

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

Sản phẩm      Máy Biến Thế Khô

Máy Biến Thế Khô 150KVA

Điện áp vào : 3FA 380V
Điện áp ra   : 3FA 220V, 200V

Chi tiết Đặt hàng

Máy Biến Thế Khô 120KVA

Điện áp vào : 3FA 380V
Điện áp ra   : 3FA 220V, 200V

Chi tiết Đặt hàng

Máy Biến Thế Khô 100KVA

Điện áp vào : 3FA 380V
Điện áp ra   : 3FA 220V, 200V

Chi tiết Đặt hàng

Máy Biến Thế Khô 90KVA

Điện áp vào : 3FA 380V
Điện áp ra   : 3FA 220V, 200V

Chi tiết Đặt hàng

Máy Biến Thế Khô 60KVA

Điện áp vào : 3FA 380V
Điện áp ra   : 3FA 220V, 200V

Chi tiết Đặt hàng

Máy Biến Thế Khô 20KVA

Điện áp vào : 3FA 380V
Điện áp ra   : 3FA 220V, 200V

Chi tiết Đặt hàng