Tỉ Giá

  MÃ NT MUA VÀO BÁN RA
  AUD 15,00 16,00
  EUR 25,00 26,00
  GBP 28,00 29,00
  HKD 2,00 3,00
  SGD 16,00 16,00
  USD 23,00 23,00

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

Sản phẩm      Ổn Áp 1 Pha

1 Pha 2KVA

Điện áp vào : 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra : 100V, 110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 1KVA Thông Thường

Điện áp vào : 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra : 100V, 110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 1KVA (RF) Mạch trễ 5 phút

Điện áp vào : 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra : 100V, 110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 600VA

Điện áp vào :  140V, 240V
Điện áp ra    : 100V, 110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng