Tỉ Giá

  MÃ NT MUA VÀO BÁN RA
  AUD 17,00 18,00
  EUR 27,00 28,00
  GBP 31,00 33,00
  HKD 2,00 3,00
  SGD 16,00 17,00
  USD 22,00 23,00

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

Sản phẩm      Ổn Áp 1 Pha

1 Pha 30KVA

Điện áp vào :  90V - 240V, 140V - 240V
Điện áp ra    :  220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 20KVA

Điện áp vào : 40V, 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra    :  110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 15KVA

Điện áp vào : 40V, 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra    :  110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 10KVA

Điện áp vào : 40V, 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra    :  110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 5KVA

Điện áp vào : 40V, 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra : 100V, 110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng

1 Pha 3KVA

Điện áp vào : 40V, 60V, 90V, 140V, 240V
Điện áp ra : 100V, 110V, 220V ± 3%

Chi tiết Đặt hàng