Tỉ Giá

  MÃ NT MUA VÀO BÁN RA
  AUD 17,00 18,00
  EUR 27,00 28,00
  GBP 30,00 32,00
  HKD 2,00 3,00
  SGD 17,00 17,00
  USD 22,00 23,00

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

Tin tức

Thông tin đang cập nhật