Tỉ Giá

  MÃ NT MUA VÀO BÁN RA
  AUD 16.535,60 16.817,02
  EUR 26.162,20 26.632,60
  GBP 28.986,79 29.450,85
  HKD 2.940,93 3.005,99
  SGD 16.734,54 17.036,49
  USD 23.270,00 23.360,00

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

Tin tức

Thông tin đang cập nhật